Doprava od 1 200 Kč ZDARMA (Balíkovna do 5 kg)

Dr. Beckmann Ďáblík na skvrny oleje maziva vosk dehet 50 ml

Kód: 4482
69 Kč 57 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Dr. Beckmann Ďáblík na skvrny představuje unikátní čistič pro efektivní odstranění i extrémně odolných skvrn. Dr. Beckmann Ďáblík na skvrny se stane Vaším spolehlivým partnerem. S jistotou Vám pomůže udržet Vaši práci čistou a bez jakýchkoliv nežádoucích skvrn.

  • Extrémně účinný
  • Zaručuje odstranění nejodolnějších skvrn
  • Vhodné na: tehnické oleje, inkoust a toner, dehet, vosk, nafta a benzín, krém na boty, pryskyřice a vazelína, strojní a motorový olej, saze, popel, uhlí a mnohem dalších

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dr. Beckmann Ďáblík na skvrny je unikátní čistič na odstraňování i extrémně odolných skvrn. Ať už je to součást Vaší profese, nebo se jen občas pustíte do  kutilských prací, Dr. Beckmann Ďáblík na skvrny bude Váš spolehlivý parťák a  pomůže udržet Vaši práci čistou a bez skvrn!

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Hydrovarbons c10-c13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, hydrocarbon c7-c9, poly(oxy-1,2-ethanediyl, a-tridecyl-w-hydroxy-branched(5-15 mol e.o.),poly(oxy-1,2-ethanediyl, a-tridecyl-w-hydroxy- branched(2-5 mol e.o.),

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501: Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Odstraňovače skvrn
Hmotnost: 0.1 kg
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.