Doprava od 1 200 Kč ZDARMA (do 5 kg)

PROBAZEN MULTI tablety 5v1 MAXI 1 kg

Kód: 3543
Akce Tip
Značka: Probazén
336 Kč –23 %
5v1v
336 Kč –23 % 258 Kč 213 Kč bez DPH
Skladem (56 ks)
Můžeme doručit do:
23.7.2024

PROBAZEN MULTI tablety 5v1 MAXI 1 kg

Detailní informace

Detailní popis produktu

Multitablety pro dezinfekci, vločkování, likvidaci řas, stabilizaci pH a  projasnění vody. 5 kusů 200g tablet.

Dávkování:

Pro 20-30 m³ vody v bazénu se používá 1 tableta. Toto množství postačuje pro udržení potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd.

Řiďte se návodem na použití:

Přípravek nesmí přijít do  přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o  přípravku!

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek symklosen 860 g/1kg, indexové číslo: 613-031-00-5

EUH031

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH206

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie
Hmotnost: 1.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.